GPSCની મદદનીશ ઈજનેરની પ્રાથમિક કસોટી મોકૂફ

પરીક્ષા મોકૂફ રાખવાનુ કારણ જાણાવવામાં આવ્યુ નથી

GPSC દ્વારા આગામી 26મી માર્ચના રોજ લેવાનાર પરીક્ષાઓ પૈકી મદદનીશ ઈજનેર વર્ગ-2ની પ્રાથમિક કસોટી હાલ પુરતી મુલત્વી રાખવાનો નિર્ણય કર્યો છે. આ પરીક્ષાની નવી તારીખ ટુક સમયમાં જાહેર કરવામાં આવશે. આ રદ્દ થયેલી પરીક્ષાની જાણ ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા ટ્ટિટ કરીને આપવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત આયોગની વેબસાઈટ પર પણ પરીક્ષા રદ્દ થવાની માહિતી મુકવામાં આવી હતી. પરીક્ષાની નવી તારીખ આયોગની વેબસાઈટ પર મુકવામાં આવશે.

GPSC દ્વારા કારણ જણાવવામાં આવ્યુ નથી

ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા આગામી 26 માર્ચે મદદનીશ ઈજનેર સિવિલ વર્ગ 2ની પ્રાથમિક કસોટી લેવાનાર હતી જે મોકૂફ રાખવામાં આવી હોવાની જાહેરાત ગઈકાલે કરવામાં આવી હતી. જો કે  આ પરીક્ષા ક્યાં કારણોથી મુલત્વી રાખવામાં આવી છે તે અંગે GPSC દ્વારા જણાવવામાં આવ્યુ નથી.

અગાઉ ઘણી પરીક્ષા રદ્દ થઈ હતી

આ પહેલા પણ ગુજરાતમાં લેવાનાર સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ કોઈને કોઈ કારણોસર મોકૂફ રાખવામાં આવી હતી. અગાઉ કેટલીક પરીક્ષાઓ લેવાઈ ગયા બાદ તેનું પેપર ફૂટી ગયાનું સામે આવતા પરીક્ષા રદ્દ કરવામાં આવી હતી. હમણા થોડા દિવસો પહેલા જ જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષાના પેપરને ગણતરીની કલાકો બાકી હતી તે પહેલા જ પેપરલીક થયું હતું અને પરીક્ષા રદ્દ કરવામાં આવી હતી.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: