14 ફેબ્રુઆરીએ કાઉ હગ ડે ઉજવવાની સલાહ

ભારતના પશુ કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા 14 ફેબ્રુઆરીના રોજ કાઉ હગ ડે ઉજવવાની સલાહ પર કેન્દ્રીય પશુપાલન મંત્રી પુરૂષોત્તમ રૂપાલાએ કહ્યું કે, આ દેશમાં ગાય માતાની પૂજા કરવી એ આપણી ખૂબ જૂની પરંપરા છે અને જો આપણે તેને સારી રીતે ઉજવીએ તો તે ખૂબ જ ખુશીની વાત હશે.

4 ફેબ્રુઆરીએ જ કાઉ  હગ ડે મનાવવાના પ્રશ્ન પર પુરુષોત્તમ રૂપાલાએ કહ્યું કે,તમે ગમે તે તારીખ નક્કી કરો, પ્રશ્નો ઊભા થશે. પ્રેમનો દિવસ છે તેથી ગાયને પ્રેમ કરો. ગાય માતાનું સ્મરણ કરવાથી જ સૌને લાભ થાય છે. માતા ગાય આપણને બધું આપે છે. આ દેશના લોકોને માતા ગાય પાસેથી બધું જ મળે છે. આ માતા ગાયને પ્રેમ કરવો એ ખૂબ જ સારી વાત છે.

8 ફેબ્રુઆરીએ પશુપાલન અને ડેરી વિભાગ હેઠળના બોર્ડ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલી નોટિસમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે, “તમામ ગાય પ્રેમીઓ માટે માતા ગાયના મહત્વને ધ્યાનમાં રાખીને અને જીવનને સુખી અને સંપૂર્ણ અને સકારાત્મક બનાવવા માટે 14 ફેબ્રુઆરીએ ગાય હગ દિવસની ઉજવણી કરી શકે છે.” નોટિસમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, ગાયને ભેટવાથી “ભાવનાત્મક સમૃદ્ધિ” આવશે અને “સામૂહિક સુખ” વધશે.

One thought on “14 ફેબ્રુઆરીએ કાઉ હગ ડે ઉજવવાની સલાહ

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: