ગુજરાતની ચૂંટણી હવે ગમે ત્યારે જાહેર થશે

ગુજરાત રાજ્યની વિધાનસભાની ચુંટણીની જાહેરાતનું કાઉન્ટ ડાઉન શરૂ થઈ ગયું છે. કેન્દ્રના ચૂંટણી પંચે તૈયારી શરૂ કરી દીધી છે. એક અખબારના અહેવાલ અનુસાર આવતીકાલે એટલે કે તા.૩ ના રોજ જાહેર થવાની શક્યતા છે. બીજી તરફ, રાજ્ય સરકારને પોતાના તરફથી તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી દીધી છે અને કર્મચારીઓની રજા ઉપર ચૂંટણી પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી પ્રતિબંધ ફરમાવી દીધો છે.

રાજકોટના પોલીસ કમિશનરે મંગળવારે એક પરિપત્ર જાહેર કરી રાજકોટ શહેર પોલીસની તમામ રજા ઉપર પ્રતિબંધની જાહેરાત કરી છે.

ગુજરાત વિધાનસભાની મુદ્દત ફેબ્રુઆરીમાં પૂર્ણ થઈ રહી છે પણ વર્ષ ૨૦૦૨થી દર વખતે ડિસેમ્બર મહિનામાં રાજ્યમાં ચૂંટણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી દેવામાં આવે છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: