ઈલેક્ટ્રિક વાહનોને લઈને નીતિન ગડકરીની મોટી જાહેરાત

– ભારતમાં વેચાતા ઇલેક્ટ્રિક વાહનોની સંખ્યામાં 800%નો વધારો થયો છે

– ભારતમાં 2022માં લગભગ 17 લાખ ઇલેક્ટ્રિક વાહનો નોંધાયા હતા

– ભારતમાં હાઇડ્રોજનથી ચાલતી કાર બનાવવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરાઈ છે

કેન્દ્રીય માર્ગ પરિવહન અને રાજમાર્ગ મંત્રી નીતિન ગડકરીએ કહ્યું છે કે આવતા વર્ષથી ઇલેક્ટ્રિક વાહનો (EVs) પેટ્રોલ વાહનો જેટલા સસ્તા થઈ જશે. ગડકરીએ 1 નવેમ્બરના રોજ એક કાર્યક્રમ દરમિયાન દેશભરમાં બસોને ફરીથી ચલાવવાની સરકારની યોજનાની જાહેરાત કરતી વખતે આ નિવેદન આપ્યું હતું. ગડકરીના જણાવ્યા અનુસાર ભારતમાં વેચાતા ઇલેક્ટ્રિક વાહનોની સંખ્યામાં 800%નો વધારો થયો છે. ભારતમાં 2022માં લગભગ 17 લાખ ઇલેક્ટ્રિક વાહનો નોંધાયા હતા. ભારતમાં 1.5 લાખ બસો છે, જેમાંથી 93% ડીઝલ પર ચાલે છે અને ઘણી જૂની અને ખામીયુક્ત છે. કેન્દ્રીય મંત્રીએ કહ્યું કે સરકાર શૂન્ય ઉત્સર્જનના લક્ષ્યને હાંસલ કરવા માટે આ તમામ બસોને ઇલેક્ટ્રિકમાં કન્વર્ટ કરવાની યોજના બનાવી રહી છે.

ગડકરીએ કહ્યું કે નજીકના ભવિષ્યમાં ભારતમાં હાઇડ્રોજનથી ચાલતી કાર બનાવવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે. હાઇડ્રોજન બનાવવા માટે હાલમાં બ્લેક હાઇડ્રોજન, બ્રાઉન હાઇડ્રોજન અને ગ્રીન હાઇડ્રોજન બનાવવા માટે ત્રણ પ્રક્રિયાઓનો ઉપયોગ થાય છે. કાળો હાઇડ્રોજન બનાવવા માટે કોલસાની જરૂર પડે છે, બ્રાઉન હાઇડ્રોજન બનાવવા માટે પેટ્રોલની જરૂર પડે છે અને ગ્રીન હાઇડ્રોજન બનાવવા માટે પાણીની જરૂર પડે છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: