લેસ્ટરના ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડને ‘સુનિલ ગાવસ્કર’ નામ આપવામાં આવશે

– અમેરિકા અને તાન્ઝાનિયામાં પણ ગાવસ્કર ગ્રાઉન્ડ આવેલા છે

– ગાવસ્કર સ્ટેડિયમના નામકરણ માટે લેસ્ટર જશે

ભારતના લેજન્ડરી બેટ્સમેન સુનિલ ગાવસ્કરનું નામ લેસ્ટરશાયરના એક ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ સાથે જોડવામાં આવશે. આ સાથે ઈંગ્લેન્ડમાં કે યુરોપમાં પહેલીવાર ભારતીય ક્રિકેટરનું નામ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમની સાથે જોડાશે. ગાવસ્કર ખુદ આ સ્ટેડિયમના નામકરણ માટે લેસ્ટર જવાના છે. નોંધપાત્ર છે કે, અમેરિકાના કેન્ટુકી અને તાન્ઝાનિયાના ઝાંઝીબારમાં પણ સુનિલ ગાવસ્કર ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ આવેલા છે.

૭૩ વર્ષના ગાવસ્કરે કહ્યું કે, લેસ્ટરમાં ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડની સાથે મારું નામ જોડાવા જઈ રહ્યું છે, તે ગૌરવની વાત છે. લેસ્ટરમાં ભારતીય ક્રિકેટને જબરજસ્ત સમર્થન મળતું હોય છે. લેસ્ટરમાં ભારત સ્પોર્ટસ અને ક્રિકેટ કલબના સ્ટેડિયમને સુનિલ ગાવસ્કર સ્ટેડિયમ નામ આપવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે.

લેસ્ટરના સ્ટેડિયમનું નામ ગાવસ્કર સાથે જોડાવાનો મૂળ વિચાર યુકેના લાંબો કાર્યકાળ ધરાવતા ભારતીય મૂળના સાંસદ કીથ વાઝનો છે. તેમણે કહ્યું કે, અમે ગાવસ્કરનું નામ આ સ્ટેડિયમ સાથે જોડતા ઘણો રોમાંચ અને ગૌરવ અનુભવીએ છીએ. અમારા માટે તે માત્ર લિટલ માસ્ટર નથી, પણ ક્રિકેટની રમતનો ધુરંધર છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: